Iedereen kan vanaf 17 februari tot 17 maart via internet zijn of haar mening geven over het wetsvoorstel dat regelt dat ondernemingsraden (OR) meer invloed krijgen op bepaalde afspraken over pensioenen en op de beloningsverhoudingen in hun bedrijf. Minister Asscher …

Internetconsultatie over wetsvoorstel dat ondernemingsraden meer invloed geeft op beloningen van bestuurders en pensioen Read more »