Nominaal pensioen

Het nominaal pensioen lijkt nog het meest op het pensioenstelsel van nu. De toegezegde rechten blijven hierin overeind. Dat betekent alle rechten worden gehandhaafd en er is geen grote ruimte is om risicovol te beleggen.

Omdat er dan bijna geen buffers zijn, is indexatie van de inflatie niet zeker bij dit pensioen. Indexatie is het aanpassen aan de inflatie. Een pensioen dat niet geïndexeerd wordt, wordt in de praktijk steeds minder waard.

Bij een nominaal pensioen weet je dus vooraf wat je krijgt, je weet alleen niet of dit pensioen op termijn genoeg is om in je levens onderhoudt te voorzien. Het risico is dan ook dat je opgebouwde rechten in waarde dalen.

Wat is een nominaal pensioen waard?

Neem een 25-jarige werknemer die een nominaal pensioenrecht opbouwt van 2% van zijn jaarsalaris. Bij pensionering op 65-jarige leeftijd wordt dat recht omgezet in een feitelijk pensioen. Uitgaande van 2% inflatie is de koopkracht van dat pensioen, minder dan de helft van het oorspronkelijke bedrag. En deze waarde blijft dalen met de inflatie, zodat dat pensioen op 85-jarige leeftijd nog maar 30% van de oorspronkelijke waarde heeft.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.