Pensioenakkoord: een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Een aantal afspraken zijn: Transparanter en persoonlijker pensioenstelselAOW-leeftijd …

Pensioenakkoord Read more »