Opbouw AOW

Iedere burger die in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op vanaf zijn of haar 15e jaar Voor ieder jaar dat je niet in Nederland woont, krijg je dus 2% minder AOW.  Veel mensen schatten hun inkomen na pensionering nog te hoog in. De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

 

  • U ontvangt een AOW-pensioen. Heeft u een partner die ook de AOW-leeftijd heeft? Hij of zij krijgt een eigen AOW-pensioen.
  • Wordt u 65 vòòr 1 januari 2015 én was u voor deze datum al gehuwd of samenwonend én is uw partner jonger? Dan krijgt u een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet een toeslag. De hoogte van de toeslag hangt af het aantal jaren dat uw partner verzekerd is geweest voor de AOW, de inkomsten van uw partner en de inkomsten van u en uw partner samen. Wordt u 65 op of na 1 januari 2015? Dan krijgt u geen toeslag voor uw jongere partner.
  • U krijgt elke maand een tegemoetkoming van € 25,16. Dit is een bedrag bovenop uw AOW-pensioen waarmee de overheid de koopkracht wil verbeteren. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt.

U bouwt elke maand de vakantie-uitkering op. U ontvangt de vakantie-uitkering eenmaal per jaar, in mei.

Wat is de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Per 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de jaren daarna gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 is dat 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Wat is uw AOW-leeftijd?

Bent u geboren voor 1 januari 1948? Dan is uw AOW-leeftijd 65 jaar.

Bent u geboren op of na 1 januari 1948? Dan hangt uw AOW-leeftijd af van uw geboortedatum. Vul hieronder uw geboortedatum in en u weet wat uw AOW-leeftijd is. Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u een AOW-pensioen.

Tijdens de kabinetsformatie hebben de onderhandelaars van VVD en PvdA begin oktober 2012 een akkoord bereikt over een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens het akkoord gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

Bij het berekenen van de ingangsdatum van uw AOW-pensioen gaan we nog uit van de huidige wet.

 

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.