Ambitie pensioen

Bij een ambitiepensioen is er geen vast bedrag dat wordt beloofd bij aanvang van je pensioen. Er wordt naar gestreefd dat je pensioen samen met de AOW uit 70% van het gemiddelde salaris bestaat. Gaat alles in de jaren waarin je pensioen goed dan krijg je dus dat streefbedrag.

Binnen het ambitiestelsel zijn er duidelijke afspraken over hoe een pensioenfonds moet omgaan met een tegenvallers of een stijgende levensverwachting. Deze afspraken bestaan bijvoorbeeld uit over hoeveel jaar tegenvallers mogen worden uitgesmeerd.

Het pensioen wordt afhankelijk van de buffers van het pensioenfonds. Dat betekent dat het meer met de economie mee gaat bewegen. Je loopt als werknemer dus het risico dat je minder pensioen ontvangt als het slecht gaat. Als het goed gaat, meer pensioen maar altijd ten hoogste de afgesproken 70% van het gemiddelde salaris.

Daar staat tegenover dat ieder jaar wordt geïndexeerd. De uitkering die je krijgt behoudt dus wel zijn waarde. Je weet alleen niet precies je ontvangt, ook niet als je al met pensioen bent.

Binnen het ambitiestelsel is het niet zo dat er helemaal geen garanties meer zijn. Ze worden niet gegarandeerd door de pensioenfondsen, maar een deel van het opgebouwde vermogen moet wel veilig worden belegd. Om te zorgen dat de basis voor alle pensioenen overeind blijft.

Er dus meer ruimte voor risico, maar het is niet zo dat het pensioen voor 100% uit risicovolle beleggingen bestaat. De toezichthouder (De Nederlandse Bank) zal blijven controleren of het beleggingsbeleid van het fonds past bij het te behalen rendement.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.