Nieuw samengestelde Commissie Parameters om actueel advies gevraagd

De Commissie Parameters wordt gevraagd een nieuw oordeel uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ingestemd met de benoeming van de leden van de Commissie Parameters.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.