Mensen met een premieovereenkomst moeten een beter pensioen kunnen opbouwen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daartoe vandaag in de hoofdlijnennota ‘Optimalisering wettelijke kader premieovereenkomsten’ een aantal verbetervoorstellen gedaan. Bron: Rijksoverheid