Klijnsma: Pensioen bij premieovereenkomst kan hoger

Mensen met een premieovereenkomst moeten een beter pensioen kunnen opbouwen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daartoe vandaag in de hoofdlijnennota ‘Optimalisering wettelijke kader premieovereenkomsten’ een aantal verbetervoorstellen gedaan.

Bron: Rijksoverheid

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.