Ons pensioen

Wat is er mis met ons pensioen?

In onze pensioenpot is  meer dan 1.000.000.000.000 (1 biljoen) euro ingelegd voor onze oude dag. Dit bedrag is volgens berichten in de media niet genoeg om aan alle verplichtingen te voldoen.

1. Wat is pensioen?

Het pensioenstelsel is in de meeste gevallen een collectief werkgeverspensioen.

2. Hoe werkt een collectief werkgeverspensioen?

Er zijn honderden pensioenfondsen in Nederland die een bepaalde beroepsgroep binnen onze samenleving vertegenwoordigen . Daar bovenop zijn er ook mensen die via hun werkgever pensioen opbouwen bij een verzekeraar.

Nieuw pensioen, groter risico

Het werkgeverspensioen gaat de komende jaren op de schop. Hoe dan dat nieuwe pensioen er precies moet uit komen te zien, is echter nog onzeker. Er is  volop discussie in en rond dit onderwerp in Den Haag. Zeker is wel dat wij als werknemer en consument meer risico gaan lopen.

Lopen we straks het risico dat het pensioen door gebrek inflatiecorrectie wordt uitgehold?

Of krijgen we later een pensioen waarvan de hoogte niet vast staat.

De hervorming van het pensioenstelsel lijkt een onafwendbaar feit,  mede door de gestegen levensverwachting, de economische crisis, lage rentestand en het aantal werkende jongeren.

In 2010 hebben de sociale partners (de werkgevers en de vakbonden) een Pensioenakkoord gesloten waar in staat dat ons huidige stelsel moet verbeteren.

Met meer ruimte voor de fondsen om financiële tegenvallers op te vangen. Zij moeten een groot deel van het kapitaal veilig beleggen, omdat zo de toegezegde rechten na te kunnen komen.

Deze toegezegde rechten zorgen ervoor dat de fondsen  niet risicovol kunnen beleggen. Zit het even tegen op de beurs, dan kan dit niet opgevangen worden door meer risico te nemen bij het beleggen. Er moeten dus meer buffers worden gecreëerd om zo tegenvallers op te kunnen vangen.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.