70 % van het laats verdiende loon

Nog steeds is een meerderheid van de Nederlanders ervan overtuigd dat ze eerder kunnen stopen met werken. Is veertig procent niet op de hoogte of er voor een pensioen wordt gespaard.

En is driekwart van de werkende Nederlanders ervan overtuigd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun pensioen. Zo heeft de meerderheid zelfs nog nooit nagedacht over de inkomsten en uitgaven na pensionering.

Dat bijna de helft van de Nederlanders zich niet verdiept in zijn oude dag. Blijkt ook uit de uitkomsten van onderzoeken de laatste tijd. Daaruit blijkt dat de ondervraagde niet of nauwelijks op de hoogte zijn of er het afgelopen jaar gekort of geïndexeerd is. Wel schijnt iedereen te weten dat je recht op AOW opbouwt.

Maar dat de AOW leeftijd de komende jaren gaat stijgen daartegen is weer bij een grote groep niet bekend. Nadat vorige week bekend werd dat de helft van de meisje die nu wordt geboren en een op drie jongens honderd wordt. Is de koppeling aan levensverwachting de reden dat we in de toekomst nog later met pensioen gaan.

Ook de aanname dat er na pensionering 70 % van het laats verdiende loon overblijft, is volgens de Nederlandse Bank te hoog ingeschat. Deskundigen denken eerder aan 50 tot 60 % van het laats verdiende loon een meer reëel inschatting is. Dit zou betekenen dat er dus minder te besteden is.

Dat er de komende jaren een verandering in mentaliteit nodig is en dat we serieuzer moeten kijken naar wat er is gespaard en hoe een eventueel te kort moet worden aangevuld. Lijkt eerder noodzaak dan vrijblijvend kijken naar.

 

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.