Aanpak knelpunten kleine pensioenen in consultatie

Pensioenuitvoerders mogen in de toekomst alle kleine pensioenen overdragen aan een andere pensioenuitvoerder. Nu is dit alleen mogelijk voor kleine pensioenen die zijn ontstaan nadat iemand is gewisseld van baan. Dit kan leiden tot situaties waarin de kosten voor het beheren en administreren van kleine pensioenen hoger worden dan het rendement, met daling van het vermogen als gevolg. Naast deze uitbreiding met betrekking tot de waardeoverdracht mogen kleine nettopensioenen voortaan worden afgekocht en worden fiscale sancties op het afkopen van kleine nettolijfrenten weggenomen. Het kabinet wil daarmee – na signalen van de Stichting van de Arbeid en Pensioenkoepels – een aantal knelpunten bij kleine pensioenen wegnemen. Het wetsvoorstel waarin deze wijzigingen zijn opgenomen is vandaag in internetconsultatie gegaan.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.