Inkomen na pensionering

We bouwen op verschillende manieren pensioen op met Pensioenschijf-van vijf van het NIBUD krijgt u inzicht in uw inkomen bij pensionering.

Vijf bronnen van inkomen

Bij pensioeneering zijn er verschillende manieren inkomen te genereren:

  • 1.AOW.
  • 2.Pensioen uit pensioenfondsen, ofwel werknemerspensioen.
  • 3.Lijfrentes of bankspaartegoeden.
  • 4.Spaargeld, beleggingen, een hypotheekvrije woning.
  • 5.Inkomsten uit werk.

Is het voldoende?

Om daar een goed beeld van te krijgen, is het belangrijk dat u alle inkomsten na uw pensionering op een rijtje zet. De Pensioenschijf-van-vijf van het NIBUDis daarbij een handige tool.

De maandelijkse inkomsten worden door de tool voor u op een rijtje gezet. Het resultaat geeft een indicatie van uw besteedbaar maandinkomen.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.