Klijnsma geeft mensen met premieovereenkomst meer keuze

Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst moeten zelf een afweging kunnen maken tussen een vast of een flexibel pensioen. Staatssecretaris Klijnsma heeft daartoe vandaag het wetsvoorstel ‘Variabele pensioenuitkering’ ingediend bij de Tweede Kamer. Deelnemers mogen tot uiterlijk de pensioendatum kiezen.

Bron: Rijksoverheid

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.