Kosten van pensioenregelingen afgevlakt.

De jarenlange stijging van de kosten van pensioenregelingen is afgevlakt. Die conclusie trekt werkgeversvereniging AWVN uit een eigen vergelijkend onderzoek naar de ontwikkelingen bij 93 Nederlandse pensioenfondsen.
Uit de ‘Algemene benchmark Pensioen 2014’ blijkt dat de voor 2014 vastgestelde pensioenpremies gelijk zijn gebleven na jaren van stijging. Daar zijn twee belangrijke oorzaken voor. De eerste is dat de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is gestegen.
De tweede is dat in veel cao’s afspraken zijn gemaakt over vaste of maximale pensioenpremies. Sociale partners hebben samen ingezien dat verdere stijging onverantwoord is.

De pensioenadviseurs van de werkgeversvereniging voorzien dat de onderliggende trends zich in 2015 zullen voortzetten: pensioenregelingen worden soberder (lagere pensioenopbouw) en goedkoper (lagere premies voor werkgevers en werknemers).

Verder blijkt dat werkgevers veruit het grootste deel van de pensioenkosten betalen: bijna tweederde (63 procent). De meerderheid van de pensioenregelingen – 85 procent – is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon.

Een groot deel word verklaart door de ontwikkelingen uit overheidsbeleid en nieuwe wetgeving op het vlak van pensioenen. Zo is in 2014 de maximale belastingvriendelijke pensioenopbouw verlaagd en de pensioenleeftijd verhoogd. In 2015 wordt een groot pakket aan maatregelen ingevoerd die pensioenopbouw verder versoberen. De maximale opbouw wordt beperkt en voor salarisdelen boven de 100.000 euro is er helemaal geen fiscaalvriendelijke pensioenopbouw meer.

Bron: AWVN

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.