Pensioen in spagaat

mr. J.W. van Miltenburg

Manager Toezicht op Pensioenuitvoerders bij de Autoriteit Financiële Markten.

In de column van mr. J.W. van Miltenburg voor het Tijdschrift voor Compliance.  Blijkt het grootste risico de komende jaren is dat de werkgever een pensioen toezegt waarvan de realisatie, gezien de financiële positie en opzet van het pensioenfonds, kleiner is dan is beloofd.

Hoe kunnen we in de toekomst een reëler beeld communiceren is de vraag die de pensioenfondsen en werkgevers zich stellen. Ideeën die in proefballonnetjes worden opgelaten variëren. Van het niet toezeggen van aanspraken op pensioen, maar het rechtstreeks betalen van het werkgeversdeel van premie aan de werknemer. Tot een algemeen basis pensioen boven op de AOW.

Is er dan voor alle belanghebbenden, werkgevers, werknemers, slapers en gepensioneerden, een bevredigende oplossing gevonden?

Als pensioenfondsen achterhalen welke mate van onzekerheid en risicospreiding er is ontstaat met dat inzicht draagvlak voor de gemaakte  keuzes. Concreet er  bestaat geen (nominale of reële) zekerheid.

Als een pensioenregeling past bij de wensen en behoeften van deelnemers, is het belangrijk dat er doorlopende actueel, laagdrempelige, inzichtelijke wordt gemaakt hoe het pensioen ervoor staat. Idealiter zet die informatie ook zonodig dan aan tot actie.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.