Pensioen3Daagse

Toezichthouders en pensioensector beantwoorden gezamenlijk publieksvragen tijdens de Pensioen3Daagse

Financiële toezichthouders openen samen met financiële (branche)organisaties de Pensioen3daagse Helpdesk.Consumenten kunnen hier tijdens de Pensioen3daagse 2014 op 28, 29 en 30 oktober terecht met vragen over hun pensioen en het pensioenstelsel. Met dit initiatief slaan de deelnemende partijen de handen ineen en onderstrepen zij het belang van goed inzicht in de persoonlijke pensioensituatie.

Veel Nederlanders zijn zich nog altijd onvoldoende bewust van hun pensioen. Om het pensioenbewustzijn in Nederland te vergroten en deelnemers aan te sporen om waar nodig actie te ondernemen, organiseert platform Wijzer in geldzaken dit jaar de vierde editie van de Pensioen3daagse. Centraal dit jaar staat de vraag: Heb jij het goed voor elkaar? Het gaat hierbij niet alleen om de hoogte van het pensioen, maar ook om gebeurtenissen in je leven die hierop invloed kunnen hebben. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je van baan verandert of als je gaat trouwen of juist uit elkaar gaat en hoe laat je jouw nabestaanden financieel achter?

Pensioen3daagse Helpdesk
Om antwoord te geven op deze en andere vragen openen de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank (DNB), de Sociale Verzekeringsbank (Pensioenregister), Adfiz, Achmea, APG, ASR, Vereniging FFP (Federatie Financieel Planners) en het Verbond van Verzekeraars gezamenlijk de Pensioen3daagse Helpdesk. Deze partijen, partners van het platform Wijzer in geldzaken, trekken samen op om hiermee de aandacht te vestigen op het belang van een goed inzicht in het pensioen.

De Pensioen3daagse Helpdesk is op 28, 29 en 30 oktober, tussen 09.00-17.00 uur, bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-5400 540 of via het e-mailadres vraag@pensioen3daagse.nl.

De AFM is mede-initiatiefnemer van de Pensioen3Daagse Helpdesk en maakt zich er als toezichthouder sterk voor dat deelnemers meer inzicht krijgen in de hoogte van het pensioen en de risico’s. Harman Korte, bestuurslid van de AFM en verantwoordelijk voor het toezicht op pensioencommunicatie:  ‘Pensioenen zijn actueler dan ooit, het pensioenstelsel staat onder druk. Het grootste risico is dat een deelnemer er te laat achter komt dat hij na zijn pensionering te weinig inkomsten heeft in verhouding tot zijn uitgaven, en er niets meer aan kan doen om dit te repareren. Juist daarom is het van belang dat die deelnemer op tijd overzicht heeft van zijn pensioeninkomen en de onzekerheden daarin, inzicht krijgt in wat dat voor hem of haar kan betekenen, en zo nodig actie kan ondernemen. De Pensioen3Daagse en initiatieven als de Pensioen3Daagse Helpdesk zijn goede voorbeelden van hoe we dit belang bij deelnemers onder de aandacht kunnen brengen’.

logo pensioen3daagse Ook na 30 oktober kunnen consumenten uiteraard met hun vragen terecht bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM of de Infodesk van DNB.

Pensioen3daagse
De Pensioen3daagse is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken en haar partners, waaronder AFM en DNB. Tijdens deze drie dagen zetten ruim 250 organisaties zich in om Nederlanders meer inzicht en overzicht te geven in hun pensioensituatie.

 

Bron AFM

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.