Pensioenleeftijd

De Nederlandse samenleving was de afgelopen decennia niet klaar om de pensioenleeftijd te verhogen. Bij de invoering van de algemene ouderdomswet in 1957 werd al voorzien dat de pensioenleeftijd op termijn zou stijgen. Echter de AOW-leeftijd hoefde in een periode van economische groei niet ter discussie te staan.

De pensioenleeftijd daalde zelfs vanaf de jaren zeventig tot begin jaren negentig. Eind jaren negentig werd er zelfs een AOW-spaarfonds opgericht om de toekomstige kostenstijgingen op te vangen. Dit fonds bleek al gauw een wassen neus en heeft eigenlijk alleen op papier bestaan. Al met al is de wettelijke AO leeftijd ruim vijftig jaar niet hervormt, terwijl de levensverwachting aanzienlijk is gestegen.

Wel werden aan het begin van deze eeuw de vroegpensioenregelingen versoberd, waardoor de pensioen leeftijd weer steeg. Nadat in 2010 is besloten de AOW-leeftijd te verhogen en de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting. De hervorming van de Pensioenen in Nederland is van start gegaan.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.