Toereikend pensioen

De verschillen in pensioenopbouw zijn groot. Dertig procent van de huishoudens heeft na pensionering een inkomen van minder dan zeventig procent van het huidige inkomen en heeft daarmee een ontoereikend pensioen. Het betreft vooral zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen.

De verschillen in pensioenopbouw zijn groot. Dertig procent van de huishoudens heeft na pensionering een inkomen van minder dan zeventig procent van het huidige inkomen en heeft daarmee een ontoereikend pensioen. Het betreft vooral zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen.

 
Grote variatie in pensioenopbouw
Spaart een deel van de huishoudens te weinig voor een toereikend pensioen; een kwart van de huishoudens spaart te veel. En tegelijk constateren de onderzoekers dat twintig procent van de mensen tekort komt op de minimale consumptiebehoefte die zij zelf denken te hebben bij pensionering. Huishoudens met hoge inkomens hebben veel moeite om hun levensstandaard te handhaven na pensionering. Dit blijkt uit uitgebreid empirisch onderzoek op basis van anonieme individuele gegevens van pensioenfondsen, de belastingdienst en banken.

 
Meer flexibiliteit en maatwerk nodig
“We zien een grote variatie in pensioenopbouw tussen groepen. En de wensen ten aanzien van het pensioen lopen flink uiteen. Dit pleit voor wat meer flexibiliteit en maatwerk bij de pensioenopbouw” aldus Knoef. “Een overgang naar persoonlijke pensioenvermogensopbouw, zoals de SER verder zal gaan verkennen, biedt hiertoe betere mogelijkheden”, vult Goudswaard aan. Ze waarschuwen dat een goede keuzearchitectuur van belang is om te voorkomen dat mensen verkeerde keuzes maken en te weinig pensioen opbouwen.

 
Internationaal in de top
Ondanks dat dertig procent van de huishoudens een ontoereikend pensioen zal hebben, blijft de armoede onder ouderen in Nederland laag. Uit een internationale vergelijking op basis van gegevens over individueel spaargedrag blijkt dat de pensioenuitkomsten in Nederland ook in de toekomst relatief gunstig zijn ten opzichte van landen als Frankrijk, de Verenigde Staten en Noorwegen. Relatief veel Nederlanders kunnen hun levensstandaard handhaven.

Bron: Netspar

 

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.