Aankondiging rectificatie UFR-rapport

Op dinsdag 1 oktober jl. is het advies van de Commissie UFR gepubliceerd. Gebleken is dat er helaas in de technische uitwerking van het advies een fout is geslopen. Deze fout heeft geen gevolgen voor de methodologische aspecten van het advies, maar wel (beperkte) gevolgen voor de in het rapport opgenomen impact-analyse en grafieken.

Bron: Rijksoverheid

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.