Rendement op pensioenpot is relatief hoog.

De pensioenpot is in ons land relatief hoog. Met een goed rendement, aan het einde van de rit. Maar door de renteontwikkeling van de laatste jaren, zijn de te behaalde rendementen er niet. Daarbij komt dat we veel ouder worden dan eerder het geval was. Hierdoor ontstaat een tussenfase waarin we dienen te kijken wie de te korten moet aanvullen. Deze zomer zijn er twee varianten opgedoken, maar uiteindelijk lijkt Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) te kiezen. Voor een pensioenmodel dat twee uitersten combineert, dus in de polder is er nu een zoektocht naar een midden variant. De deelnemers aan ons huidige fondsen willen weten wat
inzet is, maar ook of we nogwel een gezamenlijke pot nodig hebben. Feitelijke maken we ons zorgen dat de premie straks hoger is dan voor de dekkingskosten noodzakelijk is, maar hierdoor kunnen de pensioenen beter worden gefinancierd. We hebben gemerkt dat de financiering nu niet toerijkend is en kunnen we tegenvallers niet opvangen.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.