Afkoop van kleine pensioenen.

De draai die staatssecretaris Klijnsma heeft gemaakt bij de afkoop van kleine pensioenen. Dupeert gepensioneerden bij de afkoop van een klein pensioen.

Pensioenfondsen bieden deelnemers aan om een klein pensioen, tot € 458,06  in één keer af te kopen. Omdat het relatief duur is om elke maand een heel klein bedrag van hooguit tientjes over te maken. Kan het voor deelnemers aantrekkelijk zijn om het bedrag in één keer te krijgen.

Voor de fiscus is er een voorwaarde dat het kleine pensioen niet mag worden uitbetaald voor de ingangsdatum van de AOW. Maar die datum verschuift elk jaar met enkele maanden, terwijl pensioenfondsen daar vaak nog niet op hebben ingespeeld.

Duizenden mensen die de eenmalige afkoop hadden geaccepteerd voldeden niet aan de eisen. En per saldo hielden zij nauwelijks iets over van het opgebouwde kapitaaltje.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.