Akkoord over verlaging van de pensioenopbouw.

Er is een akkoord bereikt over verlaging van de pensioenopbouw.

De jaarlijkse pensioenopbouw gaat in 2015 omlaag van 2,25 naar 1,875 procent van het inkomen. In het oorspronkelijk plan zou de opbouw worden verlaagt naar 1,75 procent.

Door steun van de drie oppositiepartijen is er nu wel een meerderheid. En kan er in totaal 2,8 miljard euro worden bezuinigd, de grootste bezuiniging uit het regeeraccoord.

In het akkoord kunnen werknemers nog maar over 100.000 euro salaris 1,875 procent belastingvrij pensioen opbouwen.

Omdat mensen steeds ouder worden en langer doorwerken is er jaarlijks minder premie nodig om uiteindelijk hetzelfde pensioen op te bouwen. Tevens zijn er iets hogere nettolonen en hebben we daarmee iets meer te besteden.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.