Beschikbare pensioenregeling.

De lage rentestand zorgen voor lagere pensioenen. Tenminste, voor iedereen met een zogeheten beschikbare pensioenregeling. De rentestand op de dag van pensionering is leidend voor deze pensioenuitkering. Eind vorig jaar gaf staatssecretaris Jetta Klijnsma aan, in te willen ingrijpen. Echter is het probleem zo ingewikkeld, dat er op zijn vroegst pas na 1 juli 2016 een oplossing wordt verwacht.

Pensioen bijkopen

Ongeveer een half miljoen werknemers hebben een beschikbare pensioenregeling of premieregeling. De door de werkgever betaalde premie wordt vervolgens belegd. Met de beleggingen wordt op de pensioendatum een pensioen ingekocht.

Lage rentes

Hoe hoog de pensioenuitkering is ligt aan de rentestand die dag van pensionering. Bij een lage rente op de dag van pensioen – en dus de dag van inkoop – groeit het pensioen minder snel, en keert de verzekeraar minder uit. Bij een hoge rentestand speeld dit probleem niet. Omdat de rente periode is bepaald op de dag van pensioen en niet op de week of de maand wordt dit als oneerlijk gezien. Stijgt de rente hierna dan heeft dat geen ivloed op de uitkering. De rentestand op de dag van pensionering kan een verschil opleveren van honderden, zelfs duizenden euro’s per jaar.

Aanpassen van de wet

Een aanpassing zou het probleem kunnen verzachten. Door toe te staan dat verzekeraars het geld langer mogen beleggen met de risico’s vandien. De staatssecretaris Klijnsma heeft zichzelf daarom meer tijd gegeven. Kan een werknemer het zich veroorloven om later met pensioen te gaan, dan is er een tijdelijke oplossing beschikbaar. Door het pensioen later in te laten gaan wedt je dan op twee paarden: een hogere rentestand, en de kans op een betere regeling.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.