Duurzame beleggingen

Pensioenfondsen hebben grote moeite met het vinden van duurzame beleggingen die ook aan de rendementsdoelstellingen voldoen. Hiermee is een duurzaam pensioen geen waardevast pensioen.

Groeiende waarde

Hoewel het uitstaand vermogen in beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde bijna verdubbelde in een jaar tijd. Zijn hier ook de groeiende waarde van uitstaande duurzame investeringen meegeteld. Hierdoor heft de hele sector zijn imago kunnen oppoetsen maar niet echt voor een verandering in beleid gekozen.

Hernieuwbare energie

De doelstellingen is de verdubbeling van de investering van 1 miljard euro in hernieuwbare energie. Dit moet in 2017 zijn gerealiseerd. Wel zijn de subsidies die in diverse landen nog over de fossiele brandstoffen worden uitgestrooid een vertragende factor.

 

Al met al Mogen dan zes op de tien Nederland berijdt zijn te investeren in een duurzaam pensioen de verwachtingen voor deze beleggingen zijn niet erg rooskleurig.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.