Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald

De dekkingsgraad is in de eerste twee maanden van 2015 gedaald. Eind december 2014 bedroeg de beleidsdekkingsgraad nog 110%, per ultimo februari is deze afgenomen naar 109%. De niet-gemiddelde dekkingsgraad ligt momenteel lager dan de beleidsdekkingsgraad en daalde in diezelfde periode van 108% (noot 1) naar 105%. Vanwege de lage stand van de niet-gemiddelde dekkingsgraad is de verwachting dat de beleidsdekkingsgraad in de komende maanden nog verder zal dalen.

De aandelenkoersen (tabel 3.1) zijn fors gestegen tussen eind december en eind februari: de AEX steeg met 14,0% en de MSCI-World Index met 5,1%. Daarnaast is de kapitaalmarktrente gedaald. Beide ontwikkelingen hadden een gunstig effect op de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen.

Per 1 januari 2015 wordt de rentetermijnstructuur voor de berekening van de niet-gemiddelde dekkingsgraad niet langer gemiddeld over drie maanden. De rentetermijnstructuur is tussen eind december 2014 en eind februari 2015 sterk gedaald. Zo daalde de 30-jaarsrente in deze periode met 46 basispunten naar 1,64%. Deze daling van de rente heeft geleid tot hogere verplichtingen, ook wel technische voorzieningen genoemd. De stijging van de technische voorzieningen was forser dan de toename van de beleggingsportefeuille.Noot 1: De niet-gemiddelde dekkingsgraad per ultimo december 2014 is nog berekend op basis van de rentetermijnstructuur inclusief 3-maands middeling.

 

Bron: DNB

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.