Wilt u een fossielvrij pensioen.

Driekwart van de kandidaatlijsttrekkers voor het ABP Verantwoordingsorgaan wil dat ABP haar investering van meer dan 10 miljard euro in fossiele energiebedrijven heroverweegt. En roepen alle werknemers die hun pensioen opbouwen bij ABP uiterlijk vrijdag 28 maart te stemmen op een duurzame kandidaat.

Chris Roorda, werkzaam bij onderzoeksinstituut DRIFT aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is één van de initiatiefnemers: “Wij, en met ons een groeiend deel van de ABP-deelnemers, maken ons zorgen over de investeringen van ons pensioengeld in fossiele energiebedrijven, een sector met negatieve sociale en ecologische impact en grote financiële risico’s. We vinden dat ons pensioengeld juist moet bijdragen aan een duurzame toekomst. Uit nieuwsgierigheid naar welke kandidaten zich hard maken voor het heroverwegen van investeringen in fossiele energie zijn we dit initiatief gestart.”

De initiatiefnemers van de stemwijzer – een groep medewerkers van de Erasmus Universiteit ondersteund door Fossil Free NL – benaderden de afgelopen weken de 8 lijsttrekkers van de kieslijsten voor de actieve ABP-deelnemers en de kandidaten die duurzaamheid expliciet noemen in hun omschrijving op de ABP website. 16 kandidaten, verspreid over alle lijsten, beantwoordden vier vragen over het beleggen in fossiele energiebedrijven en hun persoonlijke inzet voor duurzaamheid. Alle respondenten geven aan dat ze, in het licht van de ‘carbon bubble’, investeringen in fossiele energie als een financieel risico beschouwen. 14 van de 16 respondenten vinden daarom dat deze investeringen moeten worden heroverwogen, dat geldt ook voor de 6 deelnemende lijsttrekkers. Een meerderheid (63%) van de respondenten is ook voor desinvesteren in fossiele energie op ethische gronden. Even zoveel kandidaten willen dat ABP strengere duurzaamheidsnormen gaat toepassen.

Roorda: “ABP beheert €300 miljard aan pensioengelden, meer dan 10 miljard daarvan gaat naar fossiele energiebedrijven. Ik wil niet dat mijn pensioengeld geïnvesteerd wordt in fossiele bedrijven als Shell, Chevron en BP die grote schade aan de wereld toebrengen door teerzandolie en schaliegas te winnen. Ik stem daarom op een duurzame kandidaat en roep iedereen die zijn of haar pensioen bij ABP opbouwt op hetzelfde te doen. Samen kunnen we in deze verkiezingen een signaal afgeven richting ABP over het duurzaam investeren van ons pensioen.”

Over het desinvesteren in fossiele energiebedrijven is één kandidaat het meest uitgesproken: Lucas Venema (lijst CMHF Actieven). “Ik wil me inzetten om de investeringsstrategie in fossiele brandstoffen in vier jaar terug te brengen naar nul.” Maar ook andere kandidaten geven aan duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben. Uit de Stemwijzer komen verder als zeer duurzame keuze: Linda Hilhorst (Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht), Jurjen Hoekstra (Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht), Annemarie van Luik (Aob Onderwijsbond) en Jeroen Maat (ABP in beweging, AFMP/MARVER-NPB). De initiatiefnemers van de ABP-Duurzaam Stemwijzer zullen ook na de verkiezingen de leden van het Verantwoordingsorgaan blijven aanspreken op het terugtrekken van investeringen in fossiele energie en het verduurzamen van het pensioenfonds.

Stemmen kan via deze link.

Bron: www.drift.eur.nl

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.