Drie miljoen pensioenuitkering 2012

Drie miljoen mensen ontvingen eind 2012 een pensioenuitkering van een pensioenfonds. Wat een stijging is van meer dan 16% ten opzichte van 5 jaar daarvoor.  Het aantal personen dat een ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen krijgt, is volgens de Nederlandse Bank sinds 2007 toegenomen met 453.000 voor de ouderdomspensioenen en respectievelijk 32.000 nabestaandenpensioen .

De forse groei is ten dele te wijten aan de leeftijdsopbouw binnen onze samenleving. De babyboomgeneratie ging en gaat de komende jaren met pensioen. De stijging zet de komende jaren door, waarbij het aantal vrouwen met een pensioen sneller groeit dan in het verleden.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.