Straks minder belastingvrij pensioen sparen.

Hoeveel sparen we nu?

Van maximaal 2,25% van het salaris mag u jaarlijks belastingvrij pensioen opbouwen. Na 35 jaar werken heeft u dan 80 procent van het gemiddelde salaris bij elkaar. Dat bedrag krijgt u na pensionering.

De spaarpot die daarvoor nodig is ligt veel hoger dan wat het opbouwpercentage bij elkaar spaart. We werken gemiddeld een dag in de week voor ons pensioen.

Daarnaast heeft iedereen ook nog AOW.

Iedereen krijgt AOW en daarnaast sparen we voor een pensioen. Minder belastingvrij pensioen sparen heeft gevolgen voor het op gebouwde pensioen.

Salaris min de franchise is het deel van het salaris waarover we pensioen opbouwen.

Aangezien dit bedrag lager is dan het werkelijk verdiende salaris is de verlaging van het belasting vrije percentage zo belangrijk.

Bij een salaris van 35.000 euro bouwen we nu 495 euro aan pensioen op, dat na 35 jaar resulteert in een pensioen van 17.325 per jaar. Bij het lagere percentage zou dat betekenen dat we 385 euro opbouwen tot een pensioen van 13.475 dit ligt dus bijna 4000 euro lager uit.

Uitgaande van een opbouw van 385 euro zou dat betekenen dat we tien jaar langer zouden moeten werken om hetzelfde pensioen te mogen ontvangen.

Waarom is premie hoger?

U bouwt nu maximaal 495 euro op. Na 35 jaar is dat dus ongeveer 17.000 euro. Gemiddeld leven mensen zo’n 18 jaar na pensionering. De vraag is nu: hoeveel geld moet u inleggen om dat pensioen bij elkaar te sparen.

We betalen nu tussen de 15% en 20% van ons salaris aan premie. Die premie wordt door de pensioenfondsen belegd om het pensioen te kunnen uit te keren.

Sparen we nu 2,25 procent?

Nee dat is niet het geval. Slechts een klein deel van de pensioenfondsen spaar het maximale percentage. Meer dan de helft van alle werknemers heeft nu al een percentage onder de 2 procent.

Als we in de toekomst minder opbouwen, komen we uit op een nog lager pensioen.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.