Geleidelijk pensioen.

Geleidelijk pensioen met pensioen gaan is beter voor de gezondheid. Dus niet van de ene op de andere dag pensioen laten gaan, maar gestructureerd minder dagen gaan werken. Zou problemen als eenzaamheid en zelfs gezondheidsproblemen kunnen verminderen.

Een rapport van de Nationale Denktank stelt dat. “pensionering na een werkzaam leven kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten, vanwege het plotselinge wegvallen werk ritme  en het sociale netwerk”. In ons huidige systeem is pensionering van de ene op de andere dag, terwijl het ouder worden juist geleidelijk is. Een geleidelijk pensioen in stapjes van minder gaan werken naarmate je ouder wordt heeft een positieve invloed op gepensioneerde. Die zich langer een actief onderdeel van onze samenleving voelen en zijn.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.