Extra aflossing met het werknemersdeel van de pensioenpremie.

In de Kamerbrief staat ook nog een voorstel dat nog niet eerder is gemeld. Het werknemersdeel van de pensioenpremie kan volgens het voorstel netto gebruikt worden, voor een extra aflossing van de hypotheek.

“Nu mensen langer werken, kunnen ze ook langer pensioen opbouwen.Hierdoor kan de jaarlijkse pensioenopbouw worden verminderd, met lagere premies
tot gevolg. Deelnemers krijgen meer vrije bestedingsruimte voor eigen
besparingen zoals aflossing op de hypotheek of consumptie. Deze
bestedingsimpuls ondersteunt het economisch herstel.”

Op welke termijn het voorstel kan worden ingepast is nog niet bekend.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.