Jongeren in bestuur pensioenfonds

De komende maanden zullen er een paar honderd nieuwe (mede)beleidsbepalers op geschiktheid worden getoetst, als gevolg van de wijzigingen uit de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. En net als voorgaande jaren zullen daar maar weinig jonger onder zijn.

Dit terwijl de sector jonge pensioenfondsbestuurders juist goed kan gebruiken, want ook zij moeten zich vertegenwoordigd voelen. De kern punten waarop wordt getoetst zijn kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Zover geen beperking voor jongeren dus, maar er is natuurlijk meer en bestuurlijke ervaring is een pre. Tevens zouden pensioenfondsen zelf meer kunnen doen door jongeren te werven, op te leiden en mee te laten lopen in het huidige bestuur.

Navraag bij de DNB leerde ons dat zij weliswaar vinden dat een jongere geschikt moet zijn vanaf de eerste dag dat die bestuursverantwoordelijkheid draagt, maar met gerichte cursussen of door een tijd mee te lopen met het bestuur, zou de kennis van de jongeren snel op het juiste niveau gebracht kunnen worden.

Het misverstand dat DNB enkel en alleen kijkt naar de kandidaat zelf is hiermee snel verleden tijd. ‘De motivatie van de jongeren is minstens even belangrijk, zo niet belangrijker.

Al met al is de toetsing van DNB bedoeld om ervoor te zorgen dat geschikte personen het in de sector voor het zeggen hebben. Het besturen van een pensioenfonds kun je immers niet aan iedereen overlaten. Het vinden van de beste kandidaten is de verantwoordelijkheid van de besturen zelf. De toetsing van DNB is alleen de laatste fase in het proces. Als het bestuur en andere partijen hun werk goed doen, dan zou de toetsing van DNB niet tot verrassingen moeten leiden.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.