Kabinet neemt advies Commissie Parameters over

Het Kabinet heeft vandaag het advies van de Commissie Parameters overgenomen en het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De Commissie Parameters heeft advies uitgebracht over de variabelen die pensioenfondsen gebruiken bij het bepalen van het te verwachten rendement. De parameters zijn de basis waarmee fondsen bijvoorbeeld hun premie berekenen. Het effect van de nieuwe parameters op de hoogte van de premie is naar verwachting beperkt. Het moment waarop deze parameters worden ingevoerd zal in samenhang met het beoogde wetsvoorstel over de aanpassing van het ftk worden bezien, in verband met de consequenties voor de haalbaarheidstoets en de herstelkracht die van invloed is op herstelplannen.

Bron: Rijksoverheid

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.