Lagere pensioenpremies en pensioenopbouw in 2014

Dit jaar  zullen de pensioenpremies voor het eerst in lange tijd dalen. Dat blijkt uit een enquête die De Nederlandsche Bank heeft gehouden onder 25 grote pensioenfondsen. De daling hangt samen met de verlaging van de pensioenopbouw.

Jaarlijks houdt De Nederlandsche Bank een enquête naar de ontwikkeling van de pensioenpremies en de hoogte van de toeslagverlening. Deze enquête wordt ingevuld door 25 grote pensioenfondsen. De resultaten zullen worden gebruikt door het Centraal Planbureau om de koopkrachtontwikkelingen te bepalen.

De pensioenpremies zijn in 2014 gedaald. Bedroeg de totale pensioenpremie van de geënquêteerde fondsen in 2013 nog 19,2% van het salaris, is dit percentage in 2014 gedaald naar 17,6%. Ook de werkgeverspremies maken een sterke daling door, van 12,5% in 2013 naar 11,2% van het salaris in 2014.

De daling van de pensioenpremies hing samen met de verlaging van de opbouwpercentages. Dit percentage geeft aan hoeveel pensioen er jaarlijks wordt opgebouwd. Het fiscaal maximale opbouwpercentage in een middelloonregeling is per 1 januari 2014 verlaagd van 2,25% naar 2,15%. Het gemiddelde opbouwpercentage daalde mede hierdoor van 1,99% in 2013 naar 1,93% in 2014.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.