38 pensioenfondsen verlagen het pensioen.

De afgelopen dagen hebben ongeveer 38 pensioenfondsen hun deelnemers ingelicht over de verlaging van het pensioen. De pensioen fondsen moesten voor 1 maart alle belanghebbenden over deze verlaging informeren. Volgens gegevens van de Nederlandsche Bank (DNB) moeten ongeveer 38 pensioenfondsen per 1 april 2014 een verlaging van het pensioen doorvoeren. Ruim twee miljoen gepensioneerden en werknemers zien per 1 april een verlaging op hun pensioen (aanspraken).   Volgens de Pensioenwet moet een pensioenfonds uiterlijk één maand voor de daadwerkelijke verlaging alle deelnemers informeren. Informatie over pensioen- verlagingen, indexaties, dekkingsgraden, rendementen, en (al of niet) kostendekkende premies vallen hier ook onder.

Het verlagen van de pensioenen raakt alle deelnemers, niet alleen gepensioneerden   Voor gepensioneerden betekent een verlaging dat ze per 1 april 2014 minder pensioen ontvangen. Werkende deelnemers krijgen door een pensioenkorting ook een lager pensioen. De helft van de niet-gepensioneerden weet dat een pensioenverlaging ook hen treft, bijna een derde weet niet wie er allemaal last hebben van een pensioenverlaging. Een op de vijf consumenten weet dat zowel actieve deelnemers, slapers als gepensioneerden geraakt worden door een pensioenverlaging.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.