Fiscaal voordelig sparen voor je pensioen

Op maandag 3 maart is er een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt voor mensen met een inkomen boven de 100.000 euro, om via lijfrente fiscaal voordelig aanvullend te sparen voor hun pensioen, tevens kan er collectief worden opgebouwd, in de zogenoemde tweede pijler. De tweede pijler bestaat uit pensioenrechten, dit zijn rechten die werknemers tijdens hun werkzame leven opbouwen. Het wetsvoorstel over de verlaging van de opbouw van pensioenen, dat vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld, mogen mensen die meer dan een ton verdienen, voortaan op vrijwillige basis lijfrente in box drie opbouwen, waardoor ze voor de opbouw van het pensioen worden vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Deze regeling wordt in het voorstel dat nu voorligt alleen aangeboden in de derde pijler. Derde pijler: Beperking van de aftrek voor het gefaciliteerde bank- en lijfrente sparen. In de  derde pijler kun je zelf, via particuliere pensioenproducten zorgen voor een aanvullend pensioen.

Bij het sluiten van het pensioenakkoord is er op aangedrongen dat ook boven de 100.000 euro de mogelijkheid blijft bestaan om -via een vrijwillige regeling- aanvullend pensioen te sparen. Daarmee blijft Nederland aantrekkelijk voor goed opgeleide mensen in het bedrijfsleven. Maar wij willen wel dat mensen -als zij dat zelf willen-gebruik kunnen maken van collectieve regelingen, via de werkgever. Met de keuze die het kabinet maakt om de regeling alleen aan te bieden in de derde pijler, worden pensioenfondsen uitgesloten om deze regeling aan te bieden. Hiermee ontstaat een ongelijk speelveld en worden bepaalde partijen uitgesloten van het aanbieden van producten. Juist om de kosten voor dit product laag te houden, wil je zoveel mogelijk aanbieders. Ook grote werkgevers die wij hebben gesproken, geven aan dat het zonde is om voor iedere werknemer die dat wil, afzonderlijk een administratie op te starten. Dat betekent immers onnodige kosten maken, geld dat beter kan worden besteed.”

Door het wetsvoorstel over de verlaging van de opbouw van pensioenen dat vandaag wordt behandeld in de Tweede Kamer, kunnen werknemers vanaf 2015 jaarlijks maximaal 1,875 procent van hun inkomen fiscaal aantrekkelijk sparen voor hun pensioen. Omdat we met zijn allen langer doorwerken kunnen we uiteindelijk meer pensioen opbouwen.

 

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.