Mijn pensioen?

Wat vindt u op mijnpensioen.com? Op mijnpensioen.com vind u, hoeveel u naast AOW,  nodig hebt om een goed pensioen op te bouwen en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar) u dat het beste kan doen. Wat u op deze website niet vindt, is wat u reeds heeft opgebouwt aan bestaande rechten.

Wie zijn wij? Mijnpensioen.com wordt verzorgd door een groep bezorgde dertigers. Die na alle berichten in de media nu wel eens zelf wilde weten wat er mogelijk is.

Verhoging AOW-leeftijd De Eerste Kamer is op 10 juli 2012 akkoord gegaan met het wetsvoorstel over de verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Voor meer informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd kijkt u op www.svb.nl.

Kortingen pensioenfondsen Door de economische crisis hebben veel pensioenfondsen het zwaar. Een aantal zal genoodzaakt zijn per 1 april 2013 pensioen en pensioenopbouw te verlagen of herstelmaatregelen te nemen.

Zoek zelf uit wat u heeft opgebouwt bij pensioenfondsen

Zoek zelf uit hoeveel pensioen u, naast uw AOW, hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). www.mijnpensioenoverzicht.nl

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.