Reëel of fictie.

Na pensionering en al even 70 geweest, nog een deeltijdbaantje om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Ook als men doorwerkt tot het 72e levensjaar zal het pensioeninkomen in de toekomst volgens onderzoeken niet hoger zijn dan de helft van het laatstverdiende inkomen. Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren van 18 tot 35 jaar verwachten dat zij minder pensioen zullen krijgen. Het verwachtingspatroon ligt bij een gemiddeld 64 procent van het middelloon (gemiddelde van het verdiende salaris). Terwijl de oude afspraken op 70 procent lagen en zelfs 74 procent wordt gezien als minimum voor een onbezorgde oudedag.

Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn die verwachtingen nog te hooggespannen. Jongeren vinden het een iets groter probleem dan ouderen als na pensionering hun inkomen lager ligt dan 50 procent van hun middelloon.

De visie van jongeren en ouderen op de bezuinigingen van de overheid lopen sterk uiteen. Ze zijn het wel eens dat er niet op pensioenen bezuinigd moet worden. Hoewel de overheid moet bezuinigen moet dit vooral op het ambtenarenapparaat, de sociale zekerheid en de hypotheken. Echter bezuinigen op de sociale zekerheid en de hypotheken kan ook nadelige gevolgen hebben op pensioenen.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.