Pensioen bij ontslag

Pensioen ingangsleeftijd van 67 jaar kan nadelig zijn bij ontslag
Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2014 is de pensioenleeftijd verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Dat betekent dat de aangroei van pensioen vanaf 1 januari 2014 een ingangsleeftijd heeft van 67 jaar. De pensioenen die tót 1 januari 2014 zijn opgebouwd houden een ingangsleeftijd van 65 jaar. Immers, verworven pensioenrechten mogen in Nederland niet worden aangetast.

AOW

Samen met de verhoging van de pensioenleeftijd is ook geregeld dat de Aow-leeftijd in stapjes wordt verhoogd tot leeftijd 67.
Aangezien de ingangsdata van die pensioenen niet gelijk liggen met de AOW-leeftijd, moeten de pensioen actuarieel worden herberekend. Het pensioen met ingangsleeftijd 65 wordt 9 maanden uitgesteld naar de AOW-leeftijd waardoor dat pensioen hoger wordt. Het pensioen met ingangsleeftijd 67 jaar wordt 1 jaar en drie maanden vervroegd waardoor het lager wordt.
Pensioenfondsen
Daarom hebben de meeste pensioenfondsen ervoor gekozen om het pensioen met ingangsleeftijd 65 alvast in de administratie om te rekenen naar een pensioen dat ingaat op leeftijd 67. Op die manier heeft de werknemer een eenvoudiger overzicht van zijn pensioen en AOW.
Verzekeringsmaatschappijen
De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben die omrekening van 65 naar 67 niet gedaan. En dat kan heel nadelig zijn als je vóór de leeftijd 65 ontslagen wordt.
QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.