Maatwerk pensioen

Kabinet kiest voor pensioen met toekomst

Klijnsma: ‘Goed pensioen voor de jongeren van vroeger en de ouderen van de toekomst.’

Het kabinet vindt dat alle werkenden een toereikend pensioen moeten kunnen opbouwen en dat daar een maatwerkpensioen en goede keuze zou kunnen zijn. Daarnaast moeten mensen beter zicht krijgen op hun eigen persoonlijke pensioenopbouw, op basis van solidariteit, collectieve risicodeling, maatwerk en heldere afspraken daarover. De huidige doorsneesystematiek wordt afgebouwd.

‘’Het gaat erom dat we de sterke elementen van ons pensioenstelsel behouden en het voor de toekomst met nieuwe elementen versterken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het pensioenstelsel beter past bij de wensen van de mensen en de arbeidsmarkt van de 21e eeuw.’’

De hoofdlijnen in deze nota vloeien voort uit de ideeën en voorstellen van burgers, sociale partners, de pensioensector, deskundigen, denktanks en toezichthouders in het kader van De Nationale Pensioendialoog.

Toereikend pensioen voor alle werkenden

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen, afgestemd op de individuele situatie. Er zijn nu mensen die weinig of geen pensioen opbouwen zoals bijvoorbeeld flexwerkers, werknemers zonder pensioenregeling en veel zelfstandigen. Maar er zijn ook mensen die verplicht veel sparen.

Transparanter pensioen, met ruimte voor collectiviteit en maatwerk

Het kabinet ondersteunt de uitwerking van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Het moet eenvoudig, uitlegbaar en door de deelnemer controleerbaar zijn. Het kabinet is voorstander van een combinatie met meer  maatwerk en keuzemogelijkheden zodat een pensioen beter aansluit op de voorkeuren van deelnemers. Belangrijke sterke punten van bestaande pensioenregelingen, zoals risicodeling en solidariteit, mogen niet verloren gaan. Hierdoor is de weg vrij voor een maatwerk pensioen waar deelnemers bepalen waarin ze beleggen.

Afschaffing doorsneesystematiek

De doorsneesystematiek zorgt voor een herverdeling van jonge deelnemers naar oudere deelnemers. Hierdoor hebben mensen weinig zicht op hun individuele pensioenrechten. Het kabinet kiest voor de afschaffing van de doorsneesystematiek , omdat deze systematiek met de hedendaagse arbeidsmarkt wringt en omdat het een transparante verdeling van risico’s tussen deelnemers in de weg staat. Uitgangspunt is wel dat de transitie geleidelijk, transparant en evenwichtig wordt verspreid over alle generaties.

Het kabinet streeft ernaar deze in 2020 af te schaffen en gefaseerd een overstap te maken  naar een nieuwe systematiek van pensioenopbouw. Dat zal  gebeuren in nauw overleg met het veld. De voorlopige voorkeur gaat uit naar een systeem waarin de premie niet afhankelijk is van de leeftijd, maar de opbouw wel (degressieve opbouw).

bron: Nationale Pensioendialoog

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.