Pensioen opbouw

Nu uit onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de Nederlanders geen idee heeft of de pensioen opbouw genoeg is voor de een financieel gezond pensioen. Het Nibud startte een onderzoek over de pensioen opbouw en publiceerde onderstaande bevindingen.

Meer dan de helft van de Nederlanders (60%) weet niet of hij na zijn pensionering genoeg inkomen heeft om alle uitgaven te betalen. Vier op de tien Nederlanders hebben wel een goed beeld van hoe de financiën er na pensionering uit zien. 20% van de Nederlanders heeft totaal geen interesse in zijn financiën na pensionering. En 40% is nog van plan om de financiën voor later op een rij te zetten. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek ‘De Nederlanders en hun pensioen’.

Eerst goed rondkomen, dan met pensioen aan de slag

Wat opvalt in het Nibud-onderzoek is dat als ‘de omstandigheden’ goed zijn mensen met hun pensioen aan de slag gaan. Pas als iemand goed kan rondkomen en de noodzaak groter wordt omdat hij ouder wordt én hij weet hoe hij zijn inkomsten en uitgaven na pensionering in kan kaart kan brengen, gaat hij er daadwerkelijk mee aan de slag.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is het volgens het Nibud noodzakelijk dat meer dan 40% van de Nederlanders zich financieel voorbereidt op zijn pensioen. Reden voor het Nibud om daarom nog meer aandacht te vragen voor het in balans brengen van inkomsten en uitgaven. Pas als mensen goed kunnen rondkomen hebben ze de ruimte om ook na te denken over hun financiën voor de lange termijn.

Nibud: maak pensioenen makkelijk

Ook wil het Nibud dat pensioenfondsen en de overheid het voor de consument makkelijker maken om een beeld te krijgen van de financiën na pensionering. Zo’n 30% van de Nederlanders heeft zijn pensioen nog niet in kaart gebracht, maar zou dat wel willen doen en komt ook goed rond. Echter het merendeel van hen vindt pensioenen moeilijk te begrijpen en weet niet waar hij moet beginnen.

Op mijnpensioenoverzicht.nl zouden volgens het Nibud ook de lijfrenteverzekeringen en bankspaarproducten zichtbaar moeten zijn. Ook pleit het instituut ervoor dat pensioenfondsen de Uniforme Pensioenoverzichten blijven versturen met daarin de netto bedragen. Het Nibud hoopt dat pensioenfondsen het voor de consument zo makkelijk mogelijk maken om een beeld te krijgen van hun inkomsten na pensionering en dat ze niet eerst langs allerlei barrières moeten zoals digitale loketten met inlogcodes.

Pensioen wel belangrijk, maar niet zelf regelen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste Nederlanders zich zelf verantwoordelijk voelen voor hun financiële situatie na pensionering. Maar het Nibud ziet ook in het onderzoek dat weinig Nederlanders het pensioen helemaal zelf willen regelen. Veel huishoudens zijn bang dat ze dan helemaal niets zouden doen of de verkeerde keuzen zouden maken.

75% vindt een goed pensioen belangrijk

Driekwart van de Nederlanders vindt een goed pensioen belangrijk.

  • 70% bewaart de pensioengegevens op een overzichtelijke manier
  • 46% heeft uitgezocht welke inkomsten hij na pensionering heeft
  • 40% vindt pensioen moeilijk te begrijpen
  • 25% weet niet waar hij moet beginnen om een beeld te krijgen van zijn financiële situatie na pensionering

Voor de Nederlanders die pensioenen moeilijk vinden en niet weten hoe ze inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie na pensionering heeft het Nibud een online gratis test ontwikkeld: ‘Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?’

Stapsgewijs krijgen bezoekers uitgelegd hoe ze zich financieel kunnen voorbereiden op hun pensionering. Ook heeft het Nibud een online tool Pensioenschijf-van-vijf waarmee de invuller inzichtelijk krijgt of zijn inkomsten na pensionering voldoende zijn alle verwachte uitgaven van te betalen.

Bron: Nibud

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.