Pensioenfondsen

Uit onderzoek naar de gevolgen van de lage rente en de aanpassing van de ultimate forward rate- methode (ufr-methode) voor pensioenfondsen die uitkeringsovereenkomsten onder hun hoede hebben blijkt. Dat pensioenfondsen last hebben van de aanhoudend lage rente. Iedereen is zich daar zeer van bewust. Een aanhoudende lage rente vergroot het spanningsveld tussen premie, risico en ambitie. Er is meer premie nodig om dezelfde ambitie te kunnen waarmaken. Bij een lage premie moet meer risico worden genomen. Sociale partners staan daardoor voor scherpe keuzes ten aanzien van de premie en de beoogde ambitie in een uitkeringsovereenkomst.

Het kabinet vindt het van belang dat de rente waar pensioenfondsen mee rekenen zo realistisch mogelijk wordt vormgegeven. De vaststelling van de rente dient objectief en onafhankelijk te gebeuren. Het besluit van DNB om de ufr-methode aan te passen heeft zij gebaseerd op een door het kabinet ingestelde onafhankelijke commissie UFR.

Voor de korte termijn lijken de gevolgen van de lage rente te overzien. Op basis van de cijfers van dit onderzoek kunnen sociale partners afspraken maken voor de premievaststelling van 2016. Ik zie dat het aangepaste financieel toetsingskader (ftk) zijn werk doet. Met de aanpassing van het ftk is er meer ruimte om externe schokken, zoals de dalende rente, geleidelijk te absorberen. Eventueel noodzakelijke kortingen kunnen worden uitgesmeerd. Daar staat tegenover dat indexaties pas na een redelijk herstel worden toegekend.

Bij een aanhoudend lage rente wordt de situatie voor sociale partners en pensioenfondsen echter steeds moeilijker. Het kabinet zal dan ook samen met de andere betrokken partijen de ontwikkelingen van de rente in de gaten blijven houden, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Het onderzoek laat zien dat pensioenuitkeringen die met een hoge mate van zekerheid zijn toegezegd extra kwetsbaar zijn voor een aanhoudende lage rente. De 5 partijen vinden het daarom onvermijdelijk om verder na te denken over de inrichting van het pensioenstelsel, waaronder de aard van de pensioenovereenkomst.

Bron: Sociale Zaken

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.