Hogere pensioenleeftijd

Nederlanders niet klaar voor hogere pensioenleeftijd.

De kloof tussen langer willen en moeten doorwerken wordt groter. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ van Delta Lloyd. De gewenste pensioenleeftijd is gedaald naar 63,9 jaar. Jongeren willen zelfs op 62,8 jaar stoppen met werken. En dat terwijl de AOW-leeftijd vanaf 2021 al 67 jaar is en naar verwachting zal stijgen omdat we ouder worden. Daarnaast vindt slechts 15% van de werknemers doorwerken na 67 jaar bespreekbaar.

Uit de resultaten blijkt dat de acceptatie om later met pensioen te gaan nog beperkt is. Ook blijkt dat werknemers verwachten dat ze langer moeten doorwerken dan voor hen haalbaar is. Om voldoende pensioen op te bouwen, moeten we langer doorwerken of financiële maatregelen treffen. Het is daarom nuttig om regelmatig te onderzoeken of je financieel op koers ligt.

Hoe gaat Nederland met Pensioen?

Iedereen lijkt steeds meer bezig zijn pensioenbewustzijn te vergroten en zich op tijd over het pensioen te buigen. Zodat mensen hun eigen koers kunnen bepalen met een begrijpelijke communicatie, zelf een passende producten kunnen kiezen. Het onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen’ is hier onderdeel van en onderzoekt jaarlijks hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema’s, waaronder pensioenleeftijdverwachting. Binnen dit thema worden jaarlijks de verwachte (verwacht volgens huidige pensioenregeling), gewenste (willen werken), gevreesde (moeten werken) en haalbare (kunnen werken) pensioenleeftijd gemeten.

Definities uit het onderzoek:

  • De verwachte pensioenleeftijd: de leeftijd waarop werknemers volgens de huidige pensioenregeling van hun bedrijf met pensioen gaan.
  • De gewenste pensioenleeftijd: de leeftijd waarop de werknemer met pensioen wil.
  • De gevreesde pensioenleeftijd: de leeftijd tot welke de werknemer denkt te moeten doorwerken.
  • De haalbare pensioenleeftijd: de leeftijd tot welke de werknemer denkt te kunnen doorwerken.

Bron: Delta Lloyd

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.