Pensioenen in Nederland liggen boven het Europese gemiddelde.

Pensioenen in Nederland liggen boven het Europese gemiddelde.

In verhouding krijgen gepensioneerde in Nederland een hoger pensioen dan in de rest van de Europese unie.

In de regel krijgen ze 91,4 procent van het gemiddelde loon. Het Nederlandse pensioen ligt daarmee hoger dan de gemiddelde 60 procent van het middelloon.

Ook houden Nederlanders in verhouding het meeste over van hun pensioen. Na aftrek van belasting resteert meestal een bedrag dat bijna 4 procent hoger ligt dan het laats verdiende loon.

De relatief hoge pensioenen maken dat er in Nederland amper ouderen zijn die onder de armoedegrens leven. Slechts 1,4 procent van de Nederlandse gepensioneerden bevindt zich onder de armoedegrens.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.