Pensioenakkoord nog niet in zicht.

Pensioenakkoord is nog niet in zicht. Er is nog steeds geen akkoord in zicht om de pensioenopbouw te verlagen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft deze week overleg gevoerd met de pensioenwoordvoerders van de oppositiefracties. Maar deze zitten vooralsnog nog niet op één lijn met de oppositiefracties.

De verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen een voorstel van het kabinet. Wordt niet geaccepteerd door de oppositie partijen, die willen een opbouw van 1,85 à 1,9 procent.

Om dit te bekostigen zou er nivellering van de inkomens boven de 80.000 of 90.000 euro moeten komen. Oppositie partijen zijn daar op tegen en willen nu dat er een mogelijkheid komt waar er naar besparing wordt gezocht buiten de pensioensector.

 

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.