Pensioenonderhandelingen zijn in een cruciale fase

Er is in Nederland iets vreemds aan de hand, er is onrust over dreigende kortingen. De overheid komt met allerlei nieuwe maatregelen. Allerlei meningen lopen door elkaar en de burgerij is allang de weg kwijtgeraakt.

En nu de pensioenonderhandelingen in een cruciale fase zijn gekomen. Is het tijd dingen nog eens op een rijtje te zetten.

Het kabinet wil door wijzigingen in het pensioenstelsel 3 miljard bezuinigen.

Het versoberen of schrappen van het nabestaandenpensioen lijkt van de baan te zijn.

De overgebleven zijn een versnelde opzet van een pensioenfonds voor zzp’ers en een verlaging van het bedrag waarover belastingvrij voor het pensioen kan worden gespaard. Lijken te blijven bestaan, maar waarom lijken nu juist de minister president en het kabinet zich geen zorgen te maken.

Volgens onderzoeken is Nederland een land met een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar voor wie is dit nu werkelijk het geval.

De minister-president bouwt jaarlijks 2 procent pensioen op, ook in de eerste vier jaar na aftreden. Na die vier jaar daalt het opbouwpercentage naar 1 procent per jaar.

En in deze extra opbouw zit het venijn de werkende Nederlander heeft in tegenstelling tot de minister-president geen pensioen dat opbouwt na beëindiging van het arbeidscontract. Het verschil wat in het geval van de minister-president de mogelijkheid biedt belasting vrij 1% extra pensioen op te bouwen.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.