Pensioenopbouw daalt, maar de pensioenpremie misschien niet.

Na doorberekeningen van het pensioen akkoord blijkt dat werknemers gemiddeld tussen de 8 en 10 procent minder pensioen opbouwen. Dit betekend dat gepensioneerde gemiddeld nog maar 75% van het gemiddelde salaris aan pensioen gaat ontvangen. Om toch aan 90 % van het laats verdiende gemiddelde loon te komen dienen werknemers 8 jaar langer door te werken. Dit betekend dat doorwerken tot halverwege de zeventig jaar in de toekomst heel normaal zal zijn.

Een werknemer krijgt bij de nieuwe pensioen plannen netto meer salaris per jaar. De werknemer gaat namelijk minder pensioen premie betalen zou daarbij zijn werkgever het werkgeversdeel de werknemer toe laten komen. Dan bouwt de werknemer per jaar een extra stukje netto loon op.

Echter de meeste pensioenfondsen zitten in een moeilijke positie. Veel pensioenfondsen hebben een te lage dekkingsgraad en zouden best nog wel wat extra geld kunnen gebruiken. Het zou dus zo kunnen zijn pensioenfondsen en sociale partners afspreken dat de pensioenopbouw weliswaar daalt, maar de pensioenpremie niet

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.