Veranderingen in het pensioenstelsel

Gezien de veranderingen in het pensioenstelsel die het kabinet voor 2014 en 2015 heeft aangekondigd. Zal een volledig afhankelijke pensioenopbouw via de werkgever afnemen. Het opbouwpercentage wordt immers verder naar beneden bijgesteld, maar de mogelijkheden om in privé bij te sparen worden daarbij waarschijnlijk verruimd. Daarbij wordt gedacht aan een brede dialoog over de lange termijn toekomst van ons pensioenstelsel. Maar dat er anders moet worden gedacht over opbouw en de mogelijkheden daartoe is met de nieuwe pensioenplannen een noodzaak.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.