Pensioenplannen intrekken

Emoties lopen hoog op in de Eerste Kamer, kabinet moet de pensioenplannen intrekken en met nieuwe voorstellen komen.

GroenLinks en de SP, vinden het luisteren naar de staatssecretarissen Weekers en Klijnsma nutteloos, omdat er geen meerderheid is voor de plannen in de Eerste Kamer.

Staatssecretaris Weekers werd al direct onderbroken omdat hij te veel in herhaling viel en niet inging op kritiek van de Senatoren.

Veel partijen zijn bang dat jonge generaties onvoldoende pensioen opbouwen. Ook zetten ze grote vraagtekens bij de aanname dat de pensioenpremies omlaag zullen gaan. Wat ten goede zou komen van de koopkracht.

Het kabinet onderhandeld al dagen om steun te krijgen in de Eerste Kamer.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.