Commissie Ultimate Forward Rate (UFR)

De Commissie Ultimate Forward Rate (UFR) is door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om de huidige vormgeving van de UFR-methode te beoordelen en te adviseren over eventuele aanpassingen.

Het advies van de Commissie UFR zijn impactberekeningen gemaakt ten aanzien van de hoogte van de premie op basis van de rentestand per ultimo juli 2013. Het verschil tussen de premie in de huidige UFR methode van DNB en de methode van de commissie UFR zowel positief als negatief kan uitvallen, afhankelijk van het feit of de rente stijgend of dalend is.

Het advies van de commissie en de reactie van de Ministerraad zijn beide te downloden.

Commissie Ultimate Forward Rate

Reactie Ministerraad

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.