Uw pensioen in 2014

U bent geboren op of na 1 januari 1950

Of bent u dienstverband is aangevangen na 1 januari 2006? Dan is de kans groot uw pensioenregeling verandert.

Vanaf 2014 worden pensioenregelingen aangepast. En in de jaren daarna verandert er mogelijk nog meer.

U bent geboren vóór 1950

Dan zal uw pensioenregeling niet wijzigen.

Om de pensioenen in de komende jaren betaalbaar te houden, moeten er nu maatregelen worden genomen. We worden steeds ouder en dat geld ook voor gepensioneerde. Ook neemt het aantal werkende de komende jaren verder af. Om de AOW en de pensioenen betaalbaar te houden moet er iets veranderen.

De AOW leeftijd gaat de komende jaren in stapjes omhoog naar de leeftijd van 67 jaar. Daar bovenop komen er ook een aantal wijzigingen in de fiscale regels per 2014. Alle punten even op een rijtje.

 • De pensioenleeftijd in stapjes naar 67 jaar
  Het pensioen dat u vanaf 1 januari 2014 opbouwt, krijgt u dus uitgekeerd als u 67 jaar wordt.
 • Het opbouwpercentage wordt verlaagd naar 2%
  Dat percentage is nu nog 2,15% Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag dat u ieder jaar opbouwt aan pensioen
 • De franchise gaat omhoog
  Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. In 2014 wordt de franchise € 12.898,-. In 2015 wordt de franchise jaarlijks verhoogd met de AOW verhoging van een alleenstaande. De franchise beïnvloedt de opbouw van uw pensioen en de hoogte van de premie.
 • De hoogte van de premie verandert
  Deze wordt 27,92% van de pensioengrondslag. Het deel dat u als werknemer betaalt is maximaal 15,22% hiervan. De rest betaalt uw werkgever.
 • Aan het partnerpensioen verandert er vanaf 2014 niets.
  Het partnerpensioen blijft 70% van het op te bouwen ouderdomspensioen.

Nu bouwt nog pensioen op tot 65ste levensjaar. Straks bouwt u op tot 67ste levensjaar.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.